N Newsletter

Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

DESIGN THINKING INSTITUTE IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA
ul. Prusa 4/9, 60-819 Poznań
NIP: 525 203 18 18

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:
pod adresem e-mail: es@dt-institute.pl
lub osobiście w siedzibie DESIGN THINKING INSTITUTE przy , ul. Prusa 4/9, 60-819 Poznań
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.  

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jesteś reprezentantem (np. pracownikiem lub przedstawicielem) naszego Kontrahenta, Twoje dane możemy pozyskiwać od Kontrahenta. Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej. 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Udział w warsztatach 
Opis. W związku z organizacją warsztatów, przetwarzamy dane osobowe reprezentantów Kontrahentów (pracowników, przedstawicieli), względnie samych Kontrahentów oraz osób fizycznych (konsumentów) uczestniczących w warsztatach. 
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, informację o zajmowanym stanowisku oraz miejscu zatrudnienia, numerze telefonu oraz adresie e-mail, służbowy adres korespondencyjny. Jeśli jesteś Kontrahentem – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przetwarzamy także: firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP, REGON oraz numer rachunku bankowego. Jeśli jesteś osobą fizyczną uczestniczącą w naszych warsztatach prywatnie przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. 
Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do 
w celu wykonania umowy. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej 
w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy). 

 

Udział w badaniach 
Opis. W związku z organizacją badań, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych lub przedsiębiorców uczestniczących w warsztatach. 
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, informację o zajmowanym stanowisku oraz miejscu zatrudnienia, numerze telefonu oraz adresie e-mail, służbowy adres korespondencyjny. Jeśli jesteś Kontrahentem – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przetwarzamy także: firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP, REGON. Jeśli jesteś osobą fizyczną uczestniczącą w naszych warsztatach prywatnie przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do 
w celu wykonania badań. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej 
w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy). 

Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego gadżetów Design Thinking 
Opis. Administrator, za pośrednictwem swojej strony internetowej, prowadzi sprzedaż gadżetów związanych z tematyką Design Thinking. Oferta sklepu jest kierowana zarówno do konsumentów, jak również przedsiębiorców.  
Zakres danych. Jeśli jesteś konsumentem przetwarzamy Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki oraz numer rachunku bankowego. Jeśli reprezentujesz przedsiębiorcę możesz również podać swoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz numer telefonu, jednakże nie jest to wymagane dla złożenia zamówienia. Jednakże, tak jak w przypadku każdego zamówienia, przetwarzamy adres e-mail, z którego zamówienie jest składane, adres do wysyłki zamówienia oraz numer rachunku bankowego. Jeśli jesteś Kontrahentem – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przetwarzamy także: firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP, REGON oraz numer rachunku bankowego. 
Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy). 

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy), reklamacja towaru zakupionego za pośrednictwem strony internetowej
Opis. Jeśli korzystasz z naszego Sklepu internetowego Design Thinking Institute i jesteś konsumentem, w myśl przepisów dotyczących ochrony konsumentów, umożliwiamy Ci odstąpienie od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Ponadto możesz również reklamować wadliwy towar.  
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:  adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, telefon, numer rachunku bankowego, dane z faktury VAT (jeśli była wystawiona). 
Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnienia kupującego towaru na odległość do odstąpienia od umowy oraz realizacja uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru).
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do obsługi zwrotu towaru, maksymalnie przez dwa miesiące od dnia dostarczenia towaru.

Udział w kursie Design Thinking
Opis. Administrator organizuje kursy poświęcone poznaniu metody design thinking. Odbiorcami kursów są przedsiębiorcy. W kursach uczestniczą pracownicy lub inni przedstawiciele przedsiębiorców, w związku z czym Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych tych osób. 
Zakres danych. Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, informację o zajmowanym stanowisku oraz miejscu zatrudnienia, numerze telefonu oraz adres e-mail, jak również służbowy adres korespondencyjny. Jeśli jesteś Kontrahentem – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przetwarzamy także: firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP, REGON oraz numer rachunku bankowego. 
Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do 
w celu wykonania umowy. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej 
w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy). 

Newsletter
Opis. DESIGN THINKING INSTITUTE przesyła swoim Klientom cykliczny newsletter o tematyce związanej ideą design thinking. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Możesz 
w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera,  stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas. 
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail. 
Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera z informacjami związanymi z ideą design thinking (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (tzw. newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 
1 rok od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail. 

Prowadzenie Facebooka, Instagrama, Linkedin
Opis. W celu prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej, Administrator prowadzi swoje profile na Facebooku, Instagramie oraz Linkedin. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe udostępnione w związku z rejestracją i korzystaniem z tych kanałów społecznościowych. 
Zakres danych. Przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w portalach społecznościowych Facebook, Instargam oraz Linkedin (najczęściej obejmujące: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp.). 
Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz podejmowaniu działań marketingowych.
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z naszych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Linkedin. 

Zwróć uwagę, że jeśli korzystasz z kanałów społecznościowych, administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. oraz LinkedIn Corporation. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te podmioty znajdziesz na ich stronach:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Instargam: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL 

Zdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom. Profilowaniem zajmuje się właściciel odpowiednio Facebooka lub Instagrama, jednakże Administrator korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do odbiorców zainteresowanych tematyką zbliżoną do tematyki działań Administratora. 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów WWW Administratora oraz ułatwienie korzystania z serwisów, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisów
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisach WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies, szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies).

Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP oraz REGON. 
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń. 

Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w korzystaniem z naszych usług, jak również dane dotyczące korzystania z nich, będące przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy DESIGN THINKING INSTITUTE, opartych na rzetelności i lojalności.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, jego skargę lub wniosek. Następnie dane osobowe są usuwane. Najpóźniej dane są usuwane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi, wniosku lub zapytania.  

Obsługa informatyczna
Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies [link do Polityki plików cookies], a także wszystkie inne dane, które przetwarzamy w związku z obsługą informatyczną Administratora (np. dane przekazane poprzez formularz zgłoszenia)
Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi stron internetowych Administratora, w tym sklepu internetowego oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora
Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszych usług, dane będziemy przetwarzać maksymalnie do dnia wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy. 

Księgowość, rachunkowość
Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej) dla celów rachunkowych i księgowych. 
Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Korzystania z usług podmiotów trzecich lub zakup towarów od podmiotów trzecich dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez design Thinking Institute
Współpraca z dostawcami usług oraz towarów 
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą korzystamy z dostaw towarów i usług od osób trzecich. 
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe: 
Reprezentanta Kontrahenta – imię, nazwisko, funkcję/ stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy, nr telefonu, nazwę firmy, którą Reprezentant reprezentuje, 
Kontrahenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego.
Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. 
w związku z negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług (wynajmu) zawartej pomiędzy Design Thinking Institute a Kontrahentem. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron). Dane osobowe wynikające z faktur są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT  z tytułu faktury VAT.

Działalność marketingowa
Przesyłanie plików o tematyce design thinking, które mogą zawierać informacje reklamowe, harmonogramy wydarzeń organizowanych przez DTI sp. z o.o. oraz oferty produktów.
Opis. Design Thinking Institute przesyła swoim Klientom pliki o tematyce design thinking, które mogą zawierać informacje reklamowe, harmonogramy wydarzeń, oferty produktów. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować 
z otrzymywania materiałów marketingowych, stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas. 
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail. 
Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych związanych z tematyką design thinking (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 1 rok od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail. 

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom. 

Podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi służące należytemu wykonaniu usług na rzecz Klientów    
Twoje dane osobowe przekazujemy naszym podwykonawcom wspierającym nas w należytym spełnianiu usług oraz sprzedaży towarów na rzecz naszych Klientów. Dane osobowe przekazujemy podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym, firmom przygotowującym grafiki, drukarniom.  

Dostawcy usług
Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze, audytorskie, konsultingowe. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz obsługę systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Niektórzy z podwykonawców Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot, któremu dane przekazuje dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane 
z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych albo zobowiązują się do przestrzegania tzw. Standardowych Klauzul Umownych, co gwarantuje ochronę danych na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora lub sprzedawanych towarów (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz lub sprzedaży towaru. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

  • pod adresem e-mail: es@dt-institute.pl
  • listownie na adres: Design Thinking Institute Iwona Gasińska-Mulczyńska przy ul. Prusa 4/9, 60-819 Poznań.

 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
  • złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
  • żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • dostępu do danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • przenoszenia danych do innego administratora.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi
Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„5 kreatywnych rytuałów" - przewodnik do twórczej odwagi

Zapisz się na listę odbiorców naszego newslettera z cotygodniowymi inspiracjami, a w prezencie otrzymasz 5 rytuałów wspierających budowanie kreatywnych nawyków.

size: xs
size: sm
size: md
size: lg
size: xl
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby poprawić usługę i dostarczyć dopasowane reklamy. Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookie. Zobacz naszą Politykę plików cookies.